تعداد مقالات: 6
2. رمزنگاری تصاویر با استفاده از نظریه آشوب و اتوماتای سلولی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 9-22

حمید طباطبایی؛ سید کاظم شکفته سید کاظم شکفته؛ حسین سلامی حسین سلامی؛ محمدوحید زنگنه‌مقدم محمدوحید زنگنه‌مقدم


3. اثر کیفیت اطلاعات بر مدیریت خطرپذیری امنیت اطلاعات

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 23-35

هاجر باطنی؛ پرویز سعیدی


4. تحلیل رمز چرخشی برروی BMW , SIMD

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 37-43

سید علی طباطبائی فیض آباد؛ احمد گائینی؛ بهبد کشاورزی


5. پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 45-52

روح اله اسداله پور کریمی؛ رضا غفارپور؛ عباس خان احمدی