ارائه راهکاری برای پیش بینی شرکت های متقلب مالیاتی مبتنی بر الگوریتم های داده کاوی درخت تصمیم بهینه شده، ماشین بردار پشتیبان و شبکه بیزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائنات

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

بسیاری از شرکت‌ها با تخلف در صورت‌های مالی موجب به‌هم‌ریختگی نظام اقتصادی می‌شوند و این امر موجب یک بحران مهم نظام اقتصادی شده است. راهکارهای مختلفی برای تشخیص وجود دارد که اکثراً انسانی می‌باشند. این راهکارها دارای هزینه‌های بالایی برای محاسبه و بررسی صورت‌های مالی تمامی شرکت‌ها دارند ازاین‌جهت باید به دنبال راهکاری بود که بتواند با استفاده از داده‌کاوی و خودکار این فرآیند تشخیص را انجام دهد. البته روش‌های داده‌کاوی نیز برای این قضیه ارائه‌شده‌اند که هر یک دارای مزایا و معایبی می‌باشند. روش‌های داده‌کاوی که تا به اینجا برای این کار ارائه شدند دارای سربار بالای محاسباتی و یا دقت پایین بودند. حال‌آنکه در روش پیشنهادشده در این تحقیق از درخت تصمیم‌گیری ID3 بهبودیافته به همراه شبکه بیزین و ماشین بردار پشتیبان به‌عنوان یک روش ترکیبی استفاده‌شده است. در این روش پیشنهادی برای بهبود عملکرد و دقت از الگوریتم مجموعه راف و تحلیل سلسله مراتبی در جهت انتخاب ویژگی‌های مؤثر کمک گرفته‌شده است. درختی که در روش پیشنهادی ایجاد می‌شود دارای کمترین عمق ممکن است و ازاین‌رو دارای سرعت بالایی است. سربار محاسباتی روش پیشنهادی به دلیل استفاده از الگوریتمی بهینه پایین می‌باشد. داده‌های استفاده‌شده در ارزیابی داده‌های مربوط به 3 سال از 60 شرکت است. در ارزیابی روش پیشنهادی نشان داده‌شده است که روش پیشنهادی دارای دقت 80 درصد می‌باشد که نسبت به روش‌های مشابه به خود دقت بالایی به حساب می‌آید. سربار زمانی در روش پیشنهادی O(m.n) و سربار حافظه O(n) است که m، نشان‌دهنده اندازه مجموعه آموزش و n نشان‌دهنده مجموعه ویژگی مورد استفاده در آموزش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها