تماس با ما

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت امام باقر(ع)،ساختمان تبادل نشر و دانش،‌ دفتر مجله "نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی"،

 تلفن  74188239       نمابر: 74188237      صندوق پستی: 187-  16585

  ait@ihu.ac.ir             www.ait.ihu.ac.ir


CAPTCHA Image