فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش و ارزیابی مقاله

 

کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان می­ توانند، مقالات خود را در صورتی­ که قبلاً در هیچ مجله ­ای چاپ نشده باشد، با الگوی مشخص ­شده به آدرس ait.ihu.ac.ir در تارنمای مجله بارگذاری نمایند.

مراحل پذیرش و ارزیابی مقاله در نمودار زیر بیان شده است: