اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 183
تعداد پذیرش 42
تعداد عدم پذیرش 79

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 13599
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6964
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 304 روز
درصد پذیرش 23 %