اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 177
تعداد پذیرش 41
تعداد عدم پذیرش 78

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 12385
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5689
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 310 روز
درصد پذیرش 23 %