بررسی چندمستاجری در محیطهای محاسبات ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

زیرساخت‏­های فناوری اطلاعات سازمان‏­ها، متحمل طیف گسترده‏ای از هزینه­‏ها اعم از هزینه­های سخت­افزاری و نرم­افزاری است. این در حالی است که محیط‌های محاسبات ابری با ظهور خود چشم­انداز محسوسی برای کاهش برخی از این هزینه­ها ارایه داده‌اند. نرم‏­افزار به­عنوان سرویس، گونه­ای از خدمات ارایه­شده توسط محیط محاسبات ابری است که با دیدگاهی جدید، به ارایه راهی موثر و هوشمندانه برای رفع نیاز تقاضا محور کاربر نهایی به منابع محاسباتی فراهم می‌کند. در این راستا، چندمستاجری یکی از مهمترین ویژگی‏/های لایه نرم­‏افزار به­عنوان سرویس است که به دلیل افزایش نرخ بهره­وری منابع و کاهش هزینه سراسری زیرساخت‏­های فناوری اطلاعات، مورد توجه سازمان­های فناوری اطلاعات قرار گرفته است. به دلیل نو ظهور بودن این مفهوم و مزیت‏های ارایه­شده توسط آن، بررسی ویژگی‏­ها، مفاهیم وابسته و چالش‏های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله ابتدا به معرفی چندمستاجری، ویژگی ‏ها و مفاهیم وابسته به آن پرداخته و سپس لایه ‏های فنی و انواع رویکردهای مختلف مدیریت ‏داده در معماری چندمستاجری را بررسی نموده و در انتها چالش‏های چندمستاجری و راه حل‏های موجود به منظور رفع این چالش‏ها را ارایه می‏نماید.

کلیدواژه‌ها


   [1]      S. Paliwal, "Cloud application services (SaaS) – Multi-Tenant Data Architecture", Infosys Technologies Limited, Nov, 2012.##
   [2]      H. Koziolek, "Towards an Architectural Style for Multi-Tenant Software Applications", In Proceedings of Software Engineering, 2010, pp 81-92.##
   [3]      Q. Shao, "Towards Effective and Intelligent Multi-tenancy SaaS", A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Jan, 2011.##
   [4]      L. Jiang, J. Cao, P. Li and Q. Zhu, "A Mixed Multi-Tenancy Data Model and Its Migration Approach for the SaaS Application", IEEE Asia-Pacific Services Computing Conference (APSCC), Guilin, Dec, 2012##
   [5]      B. Sengupta and A. Roychoudhury, "Engineering Multi-Tenant Software-as-a-Service Systems", Proceedings of the 3rd International Workshop on Principles of Engineering Service-Oriented Systems (ICSE), New York, USA, 2011.##
   [6]      P. Mathur and N. Nishchal, "CloudComputing: New Challenge to The Entire Computer Industry", Conference on 1st International Parallel Distributed and Grid Computing (PDGC), Solan, Oct, 2010.##
   [7]      C. P. Bezemer and A. Zaidman, "Challenges of Reengineering into Multitenant Saas Applications", Delft University of Technology, Netherlands, Tech. Report, TUD-SERG-2010-012, 2010.##
   [8]      C. P. Bezemer and A. Zaidman, "Multi-Tenant SaaS Applications: Maintenance Dream or Nightmare?", Proceedings of the Joint ERCIM Workshop on Software Evolution (EVOL) and International Workshop on Principles of Software Evolution (IWPSE), New York, USA, Sept, 2010.##
   [9]      F. Chong, G. Carraro, and R. Wolter, "Multi-tenant Data Architecture", Available at:
86.aspx, [1]June 2006, Last Visit At : April, 2013.##
[10]      T. Kwok, T. Nguyen, and L. Lam, “A Software as a service With Multi-tenancy Support for an Electronic Contract Management Application", IEEE International Conference on Services Computing (SCC), Honolulu, July, 2008.##
[11]      C. Bezemer, A. Zaidman, B. Platzbeecker, T. Hurkmans and A. Hart, "Enabling Multi-Tenancy",Delft University of Technology, Netherlands Tech. Report, TUD-SERG-2010-030, 2010.##
[12]      T. Takahashi, G. Blancy, Y. Kadobayashiy, D. Fally, H. Hazeyamay and S. Matsuo, "Enabling Secure Multitenancy in Cloud Computing: Challenges and Approaches", 2nd Baltic Congress on Future Internet Communications (BCFIC), Vilnius, April, 2012.##
[13]      H. Koziolek, "Towards an Architectural Style for Multitenant Software Applications", In Proceedings of Software Engineering, 2010.##
[14]      R. Mietzner, F. Leymann and M. P. Papazoglou, "Defining Composite Configurable SAAS Application Packages Using SCA, Variability Descriptors and Multi-Tenancy Patterns", The Third International Conference on Internet and Web Applications and Services, 2008.##
[15]      H. Lin1, K. Sun, S. Zhao and Y. Han, "Feedback-Control-based Performance Regulation for Multi-Tenant Applications", 15th International Conference on Parallel and Distributed Systems, 2009.##
[16]      A. Croll, "Bitcurrent Cloud Computing Survey: Cloud Adoption, Concerns, and Motivations", Tech. Report, March, 2011.##
[17]      A. Azeez, S. Perera, D. Gamage, R. Linton, P. Siriwardana, D. Leelaratne, S. Weerawarana and P. Fremantle, "Multi-Tenant SOA Middleware for Cloud Computing", 3rd International IEEE Conference on Cloud Computing (CLOUD), 2010.##
[18]      V. Manral, March 21, 2013, "4 Security Considerations Around Multi-Tenancy", Available at:
http://h30507.www3.hp.com/t5/HP-Networking/4-security-considerations-around-multi-tenancy/ba-p/123301#.UmOKIBC6ulo.html, Last Visit at: Oct, 2013.##