دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری بر مفاهیم بنیادی شبکه روی تراشه و شبکه روی تراشه نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

بهاره اسدی


فشرده‌سازی تصویر متناسب با خطای موردنظر با استفاده از تجزیه مقدار تکین به‌ روی تصویر بلوک‌بندی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

ساجده خیراندیش؛ سیدابوالفضل شاهزاده فاضلی؛ اعظم صادقیان


آشنایی با ابزارهای پیاده سازی هوش کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

سجاد قویدل؛ داود اصغرزاده؛ محمد علی جواد زاده


تعیین زمان مرده در آشکارسازهای تک فوتون شکست بهمنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

مهدی رحمان پور


نسل پنجم مخابرات سیار دروازه ای به نسل چهارم صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

زهرا لطفعلی؛ حسین خالقی بیزکی