تخمین کانال با استفاده از دنباله FZCدر روش SC-FDEو مقایسه با عملکرد سامانه OFDMدر کاهش PAPRبرای مدولاسیون مرتبه بالا

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مخابرات، دانشگاه شاهد

2 مرکز تحقیقات صدر

چکیده

سامانه‌های بی‌سیم باند وسیع در محیط‌های مسکونی و تجاری به‌دلیل ویژگی‌های انتشاری مخرب از جمله پدیدة چند مسیری با شرایط متغییر کانال رو به­رو هستند. روش ارسال OFDM یک الگوی چند حاملی مفید برای مقابله با این اثرات کانال می‌باشد. الگوریتم SC-FDE یکی از روش‌های نوین در حوزة مخابرات محسوب می‌شود که ضمن تخمین دقیق کانال، ویژگی منفی سامانه‌های OFDM را به‌خصوص در زمینه حساسیت به تقویت‌کننده­های RF، حساسیت به انحراف فرکانسی و چالش PAPR پوشش می‏دهد. سامانه‌های SC-FDE به‌دلایل ساختاری با حساسیت کمتری نسبت به اختلالات RF و غیرخطی بودن تقویت‌کننده توان همراه است و همین امر باعث بهبود متغیر PAPR در مدولاسیون مرتبه بالا شده است. در این مقاله از رویکرد جدیدی برای استفاده از دنباله FZC در هماهنگ‏سازی و تخمین کانال در قاب اطلاعات استفاده شده است و عملکرد لینک رادیویی در مدولاسیون QAM 256 مورد بررسی قرار داده شده است. علاوه‌بر آن، با استفاده از تغییر تناوب ارسال داده‏های آموزشی متناسب با شرایط کانال، ارسال اطلاعات اضافی در لینک رادیویی کاهش داده شده است. استفاده از این روش باعث می‏شود تا در کانال‏های مناسب تا 4 برابر ارسال دنباله تعلیم کمتر شود.

کلیدواژه‌ها


 • Broadband “Wireless Access Working Group, Draft Document for SC-FDE PHY Layer System for Sub 11 GHz BWA,” IEEE 802.16.##
 • Recommendation ITU-R SM.1600-2 Technical identification of digital signals.##
 • D. Falconer and S. L. Ariyavisitakul, “Broad band wireless using single carrier and frequency domain equalization,”  The 5th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications, vol. 1, 2002.##
 • Li, Y. Du and Y. Liu, “Comparison of Spectral Efficiency for OFDM and SC-FDE under IEEE 802.16 Scenario,” 11th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC'06), 2006.##
 • Pancaldi and et. al., “Single-carrier frequency domain equalization,” in IEEE Signal Processing Magazine, vol. 25, no.5, pp. 37-56, 2008.##
 • Falconer, S. L. Ariyavisitakul, A. Benyamin-Seeyar, and B. Eidson, “Frequency domain equalization for single-carrier broadband wireless systems,” in IEEE Communications Magazine, vol. 40, no. 4, pp. 58-66, 2002.##
 • Lu, I-Cheng Wei, Chia-Chien Jiang, Wen-Jr Chen, Hsing-Yu Chi, Yu-Chieh Li, Yi-Cheng Hsu, Dar-Zu Lin, Gong-Ru Chen, Jyehong, “20-Gbps WDM-PON transmissions employing weak-resonant-cavity FPLD with OFDM and SC-FDE modulation formats,” Optics express, vol. 21, pp. 1011-1025, 2013.##
 • Li and Y. Du, “Channel Estimation Schemes for SC-FDE/FS System,” 11th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC'06), 2006.##
 • Lam, D. D. Falconer, F. Danilo-Lemoine, and R. Dinis, “Channel Estimation for SC-FDE Systems Using Frequency Domain Multiplexed Pilots,” IEEE Vehicular Technology Conference, 2006.##
 • Chen, Ying and Zhang, Jian, and Jayalath, Dhammika, “New Training Sequence Structure for Zero-Padded SC-FDE System in Presence of Carrier Frequency Offset,” In Proceedings IEEE 68th Vehicular Technology Conference, 2008.##
 • Boyuan and X. Weizhang, “Research of the SC-FDE synchronization technology in HF wireless communication,” IEEE 8th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2013.##