بهره برداری از بازخورد ارتباط در جستجوی نمودار دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خیابان نواب صفوی بین سهروردی و مدرس پلاک 238 طبقه دوم

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ایران

چکیده

نیاز به نرم افزار و یا به صورت کلی سیستمی که بتواند به صورت روزانه اطلاعات مهمی ( که فرد احساس می‌کند ممکن است در آینده به آنها نیاز پیدا کند) را در خود ذخیره کند و در زمان لازم این اطلاعات را در اختیار فرد قرار دهد، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. سعی بر این است تا در این مقاله با ارایه سیستمی به انسان کمک شود تا با ذخیره کامل اطلاعات در گذشت زمان بتواند در هر زمانی که نیاز به اطلاعاتی داشت ( که به دلیل مشغله‌های ذهنی قادر به یادآوری آنها نیست) بتواند با یادآوری بخشی از اطلاعات موردنیاز خود به تمامی اطلاعات خود به صورت کامل دست یابد. در سیستم پیشنهادی اطلاعات در ابتدا در گراف دانشی ذخیره می‌شود، این گراف دانش دارای ارتباطاتی بین نودها است که به دلیل وجود همین ارتباط‌ها و با استفاده از روش‌های جستجوی کلیدی بهترین و کامل‌ترین پاسخ به کاربر برگردانده می‌شود. کاربر به صورت روزمره اطلاعات مهم خود را،که می‌شنود و یا می‌خواند و گمان می‌کند ممکن است در آینده به آنها نیاز پیدا کند را به صورت کامل در این سیستم ذخیره می‌کند و در زمان لازم فقط با یادآوری بخشی از اطلاعات به کل آن اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند. پس از ذخیره داده‌ها در گراف دانش( که دارای ارتباط‌های خاصی بین نودها است) ذخیره می‌شود و با روش‌های جستجوی کلیدی اطلاعات را بازیابی می‌کند. روش ارائه شده کمک بهینه‌ای به بازیابی اطلاعات از دست رفته انسان خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها