شکل‌دهی پرتو مقاوم در برابر خطای شناسایی زاویه ورود سیگنال اخلال همراه با کنترل سطح گلبرگ‌های فرعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشکده و پژوهشکده برق، جنگ الکترونیک و سایبری، دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

یکی از راه‌های مقابله با اثر اخلالگرها مخصوصاً اخلالگرهای داخل باند، استفاده از شکل‌دهی پرتو در سیستم‌های چندآنتنه است. در این روش بر اساس اطلاعات زاویه ورود سیگنال هدف و سیگنال تداخل، سعی می‌شود تا پیک الگوی پرتو در راستای هدف قرار داده شده و یک نال در پرتو در راستای تداخل قرار داده شود. از آنجا که عمق نال و محل آن وابسته به اطلاعات زاویه اخلالگر است و در عمل امکان دستیابی به اطلاعات دقیق از سیستم حمایت الکترونیکی وجود ندارد، در این مقاله یک روش شکل‌دهی پرتو مقاوم در برابر خطای زاویه‌سنجی اخلالگر پیشنهاد شده است. همچنین کمینه‌کردن دریافتی از یک جهات خاص (زاویه ورود اخلال) منجر به افزایش سطح گلبرگ‌های فرعی الگوی تشعشعی خواهد شد. این موضوع در خیلی از سیستم‌های مخابراتی موجب کاهش کارایی سیستم خواهد شد. به همین منظور علاوه بر ملاحظات خطای زاویه ورود، سطح گلبرگ‌های فرعی در یک محدوده‌های خاص (مثل جهت تپه یا زمین) را کنترل می‌نماییم تا موجب افزایش قابل توجه این نوع اخلالها نشود. در این مقاله بر‌اساس سه دیدگاه مختلف جهت کمینه‌کردن تداخل‌های دریافتی، سه مسئله برای بهینه‌سازی ضرایب شکل‌دهنده پرتو در گیرنده تعریف و مبتنی بر بهینه‌سازی محدب حل می‌گردند. نتایج شبیه‌سازیها نشان می‌دهد ضرایب بهینه شده توانسته‌اند مشکل خطا‌دار‌ بودن گزارش زاویه ورود جمر و دریافت تداخل از گلبرگ‌های فرعی را حل نمایند تا گیرنده بتواند به SINR در حد SNR دست یابد.

کلیدواژه‌ها