ارائه روشی به‌منظور تشخیص و مقابله با حملات کرم‌چاله و سیاه‌چاله در شبکه‌های Ad-Hoc

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،ایران

چکیده

امروزه شبکه‌های حسگر بی‌سیم در معرض حملات خطرناکی هستند که می‌توانند شبکه را مختل کنند. یکی از این حملات مخرب، حملات کرم‌چاله و سیاه‌چاله می‌باشد که می‌تواند شبکه را با خطرات جدی مواجه کند. شناسایی و تشخیص به‌موقع این حملات می‌تواند باعث بهبود عملکرد شبکه شود. در این تحقیق به ارائه روشی به‌منظور بهبود، شناسایی، تشخیص و مقابله به حملات کرم‌چاله و سیاه‌چاله پرداخته می‌شود. روش پیشنهادی موردنظر با استفاده از ترکیب دو روش مبتنی بر RTT و روش شناسایی انتها به انتها می‌باشد. در شبکه‌های حسگر بی‌سیم وقتی حمله کرم‌چاله رخ می‌دهد طبیعی است که تعداد همسایگان گره از حد معمول بیشتر خواهد شد، بنابراین ما از این اطلاعات برای شناسایی و حملات کرم‌چاله‌ها استفاده کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از بهبود تشخیص و مقابله حملات می‌باشد به‌نحوی‌که در بخش‌های، میانگین نرخ بسته‌های رسیده، تعداد RREQ های پذیرفته‌شده در مقصد، مقایسه متوسط انرژی مصرفی، میزان حذف گره‌ها و میزان سربار سیستم توانست عملکرد قابل قبولی نسبت به سایر روش‌های موجود به‌دست آورد.

کلیدواژه‌ها