کلیدواژه‌ها = الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه تکاملی مبتنی بر مدل