کلیدواژه‌ها = دارایی
راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه محافظت از زیرساخت رسانه ملی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-14

حسین نوروستا؛ ایمان سلطانی