کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی ازدحام ذرات
پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها

دوره 0، شماره 1، آبان 1398، صفحه 45-52

روح اله اسداله پور کریمی؛ رضا غفارپور؛ عباس خان احمدی