طراحی بهینه شبکههای WDM توسط تقویت‌کننده‌های نوری EDFA با رویکرد بهبود فاصله ارتباطی و نرخ ارسال داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی فاوا دانشگاه امیرالمومنین(ع) نزسا اصفهان ایران

2 امام حسین (ع)

چکیده

امروزه سامانه‌های مالتی‌پلکسینگ تقسیم طول موج (WDM)، موجب بهره‌وری ارتباطات فیبر نوری شده است. یک مالتی‌پلکسر WDM، با کنار هم قرار دادن سیگنال‌های دریافتی از چند فرستنده مجزا، اقدام به ارسال آن‌ها با کمترین تلفات و پاشندگی در یک فیبر تک ‌مد می‌کند. سیگنال‌های ارسالی، در گیرنده از یکدیگر تفکیک می‌شوند. استفاده از تقویت‌کننده‌های فیبر آلاییده به اربیوم EDFA در شبکه‌های نوری مبتنی ‌بر WDM، موجب افزایش نرخ ارسال داده و مسافت ارتباطی خواهد ‌شد. در اینجا یک لینک ارتباطی فیبر نوری با سامانه WDM چهار کاناله در نظرگرفته می‌شود. از نرم افزار Optisystem جهت شبیه‌سازی لینک‌های مورد نظر، استفاده می‌‎کنیم. هدف اصلی، حداکثر نمودن توام فاصله ارتباطی بین فرستنده و گیرنده نوری و نرخ ارسال داده است. مقادیر مفروضی از فاکتور کیفیت QF و نرخ خطای بیتی BER، تضمین کننده کیفیت ارتباط هستند. در این مقاله، نتایج مهمی پس از شبیه‌سازی‌ها، به‌دست می‌آید. استفاده از این نتایج، در تحلیل عملکرد و طراحی سامانه‌‌های WDM با نرخ ارسال داده و مسافت ارتباطی مختلف، بسیار موثر است.

کلیدواژه‌ها